V této sekci nabízíme učitelům materiál ke stažení a přehled zdrojů, které si mohou půjčit v knihovně Afrického informačního centra (AIC) v Praze.

Brožura “Proleťte se s námi do Afriky”

Brožura vznikla v rámci projektu pro školy ze středočeského kraje v roce 2016 s finanční podporou MŠMT.  Ke stažení zde.

Metodické listy ke stažení pro učitelé ZŠ, 1. a 2. stupně.

Africké hry

 1. Metodický list Africké hry
 2. Příloha 1 – Africké hry s pravidly

Běžný život v Kongu

 1. Metodický list Běžný život v Kongu
 2. Příloha 1 – Příhoda lektora
 3. Příloha 2 – Zkuste odhadnout lektora
 4. Příloha 3 – Fotografie z Konga
 5. Příloha 4 – Otázky k fotografiím

Lekce africké kuchyně

 1. Metodický list pro 1. stupeň
 2. Metodický list pro 2. stupeň
 3. Příloha 1 – Kartičky s obrázky plodin a jejich popisem
 4. Příloha 2 – Africké recepty – popis pracovního postupu

Literární dílna s africkým příběhem – 1. stupeň

 1. Metodický list – Literární dílna 1. stupeň
 2. Příloha 1 – Obrázky k úvodní aktivitě
 3. Příloha 2 – Text pohádky Pavouk a moucha
 4. Příloha 3 – Pracovní list

Literární dílna s africkým příběhem – 2. stupeň

 1. Metodický list – Literární dílna 2. stupeň
 2. Příloha 1 – Obrázky k úvodní aktivitě
 3. Příloha 2 – Text příběhu rozdělený na části
 4. Příloha 3 – Otázky ke čtení s předvídáním
 5. Příloha 4 – Otázky k variantám (Co by kdyby…)

Poznáváme mapu Afriky

 1. Metodický list  pro 1. stupeň
 2. Metodický list  pro 2. stupeň
 3. Příloha 1 – Přesmyčky
 4. Příloha 2 – Obrázek politické mapy Afriky

Výtvarná dílna Adinkra

 1. Metodický list  pro 1. stupeň
 2. Metodický list  pro 2. stupeň
 3. Příloha 1 – Předměty ašantské kultury
 4. Příloha 2 – Legenda o symbolech Adinkra
 5. Příloha 3 – Výběr 16 symbolů Adinkra (1. stupeň)
 6. Příloha 3 – Výběr 22 symbolů Adinkra (2. stupeň)
 7. Příloha 4 – Proces zdobení látek Adinkra

Život na ghanském venkově

 1. Metodický list
 2. Příloha 1 – Fotografie z Ghany
 3. Příloha 2 – Tabulka ke sledování filmu
 4. Příloha 3 – Začátky vět k reflexi

Afrika je rozlehlý, rozmanitý a kulturně bohatý kontinent o celkové ploše větší než Spojené Státy, Evropa a Indie dohromady. Po celá staletí svět zásobovala uměním, pracovní silou, kulturním a nerostným bohatstvím. Možná nejdůležitější je však fakt, že prvopočátky lidské existence jsou připisovány právě africkému kontinentu, po kterém před miliony let chodili první předchůdci lidské rasy, jak ji známe dnes.

Lidé žijící po staletí na africkém kontinentu vytvořili kulturu bohatou a různorodou, stejně jako lidé žijící kdekoliv jinde na světě. Knihy, které Vám chceme prostřednictvím naší knihovny nabídnout, Vám pomohou poznat africkou kulturu a porozumět životu tamních obyvatel, jejich vztahům, zvykům, víře. Knihy z našeho fondu Vám představí mimo jiné geografické, historické, jazykové a náboženské rozdílnosti Afriky. Africké informační centrum Vám pomůže otevřít Vaše okno do Afriky.

Začleňte Afriku a rozvojové vzdělávání do výuky například v rámci dějepisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy, literatury, základů společenských věd nebo výuky cizích jazyků. Neváhejte se na nás obrátit se žádostí o zapůjčení knižních i DVD materiálů – v rámci možností Vám rádi vyhovíme.

Pro předškolní a základní školy

Pro malé čtenáře můžeme nabídnou obrázkové knihy a jiné materiály určené výhradně dětem:

Pro střední školy

Seznam knižních titulů vhodných pro studenty SŠ nebo pro učitele jako pomůcka při výuce: