Kultura

Kultura

Rozvoj místních komunit podporujeme prostřednictvím projektů, jejichž cílem je zlepšit sociální a ekonomické postavení místních žen.