Lidé v Humanitas Afrika

Afrikatu Kofi Nkrumah

Ředitel o.p.s.

Daniel Kivairo

Předseda Správní rady

Paulina Jirsová

Předsedkyně Dozorčí rady

Eliška Tlustá

Administrativní asistentka