Naše vize

Naší vizí je udržitelný svět, ve kterém je se všemi lidmi zacházeno stejně, který respektuje důstojnost a hodnotu všech lidských bytostí, rozmanitost kultur a vzájemnou propojenost a závislost naší společné existence.