Nová recenze knihy "Africa in a Multilateral World:: Afropolitan Dilemmas"

Jan Svoboda z Oddělení pro studium moderní české filosofie Filozofického ústavu Akademie věd České republiky nově vydal recenzi knihy: Kasanda, Albert, and Hrubec, Marek, eds. Africa in a Multilateral World:: Afropolitan Dilemmas. New York and London: Routledge 2022. Human Affairs journal, October 2023.

Recenzi můžete přečíst onine na adrese https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/humaff-2023-0022/html#