Spolupráce s ženskými skupinami

Takový projekt v současné době realizujeme ve spolupráci se sdružením Afrika Women Association of Obom v distriktu Ga-East v Ghaně. Díky této spolupráci zde vzniklo komunitní centrum, kde probíhají učňovské kurzy pro švadleny a krejčí a pravidelná setkání ženské skupiny. 

Kurzy pro švadleny a krejčí navazují na program podpory místních školáků. Mohou se do nich zapsat dívky i chlapci, kteří mají zájem se oboru vyučit. V Ghaně je takové vyučení neformální, trvá tři roky a probíhá pod vedením mistrové/mistra. Naše organizace pomohla vybudováním a vybavením centra, kde se dílna nachází a dále financuje její provoz.

Víc v sekci krejčovská dílna