Naše vize

Naší vizí je udržitelný svět, ve kterém je se všemi lidmi zacházeno stejně, který respektuje důstojnost a hodnotu všech lidských bytostí, rozmanitost kultur a vzájemnou propojenost a závislost naší společné existence.

Naše poslání

Naším posláním je budovat mosty porozumění, harmonie a respektu mezi Čechy a Afričany žijícími v Česku, Africe a její diaspoře prostřednictvím kulturních, sociálních, vzdělávacích, informačních, ekologických, rozvojových a humanitárních aktivit nesoucích se v duchu Ubuntu.

Naše filozofie / Naše zásady

Pracujeme a jednáme v pozitivním duchu Ubuntu „Humanity towards others“ - což je africká filozofie jednoty, sounáležitosti a vzájemné závislosti. Naše heslo je „Konektivita, solidarita, pohostinnost“

Naše témata

Kultura

Rozvoj místních komunit podporujeme prostřednictvím projektů, jejichž cílem je zlepšit sociální a ekonomické postavení místních žen.

Vzdělávání

Dětem podporovaným v rámci našeho programu, které jsou přijaty na střední školu, poskytujeme stipendium, jež pokrývá zejména školné.

Workshopy

V rámci výtvarné dílny se děti mohou například dozvědět o tradicích potisku látek Adinkra v západní Africe a samy si ji vyzkoušet.

Víc v sekci nabídka workshopů. 

Zpravodajství

Vítejte na našich nových webových stránkách, na kterých stále pracujeme.

Původní verzi naleznete zde.

Patronství

V Africe žije mnoho dětí, které nemají přístup ke vzdělání. Chudoba je hlavní příčinou toho, že mnoho dětí nechodí pravidelně do školy a nezíská ani základní vzdělání.

Podpora žen

Rozvoj místních komunit podporujeme prostřednictvím projektů, jejichž cílem je zlepšit sociální a ekonomické postavení místních žen.

Novinky / Sociální media