O nás

Obecně “Okno do Afriky” je pracovní název pro aktivity a projekty  Humanitas Afrika, o.p.s. v Česku prostřednictvím svým Africkým informačním centrem se sídlem v Praze. Tyto aktivity se snaží přibližovat Afriku České veřejnosti a podporovat vzájemné porozumění a spolupráci.

Okno do Afriky na školách  (nebo krátce Okno do Afriky) pokrývá aktivity zaměřeny na školy.

Pro školy

Nabízíme interaktivní dílny pro žáky a studenty od mateřské školy po vysokých školách, i akce pro širokou veřejnosti.

Pro učitelé

Nabízíme učitelům materiál ke stažení a přehled zdrojů, které si mohou půjčit v knihovně Afrického informačního centra (AIC) v Praze.

Pro žáky a studenty

Nabízíme žákům a studentům samostudijní materiály o Africe: lekce, kvízy, atd.

Příběh projektu

Humanitas Afrika byla založená v roce 2000 a v roce 2005 bylo otevřeno Africké informační centrum (AIC) s mottem “Vaše okno do Afriky”. AIC široké veřejnosti nabízí služby africké knihovny a celou řadu vzdělávacích aktivit, včetně workshopy pro školy.

Od zahájení akcí pro školy jsme provedli workshopy po celé České republice i na Slovensku v desítkách školách (od MŠ po VŠ), knihovnách, centrech volného času a dalších kulturních a vzdělávacích místech.

Projekt vznikl v naději, že díky osobní zkušenosti a setkání s lidmi jiné rasy je možné předcházet negativním postojům vůči těmto lidem ve společnosti. Při tomto neformálním setkání se lektoři snaží probudit u školáků a studentů zájem o život a dění na africkém kontinentu a učit je chápat potřebnost solidarity s lidmi v rozvojových zemích.

Ukázky z vybraných již provedených akci najdete v sekci Galerie.

Lektorský a realizační tým projektu 2006-2018 po pracovní poradě 4. července 2018

Naše lektoři a lektorky

  • Emmanuelle Siewe (Kamerun), lektorka
  • Emmanuel Quintin (Ghana), lektor
  • Michael Amponsah Odei (Ghana), lektor
  • Modjeska Elisa, lektorka
  • Sylvester Amoako (Ghana), lektor
  • Kacou Maxime (Côte d’Ivoire / Pobřeží slonoviny), lektor
  • Afrikatu Kofi Nkrumah (Ghana), lektor
  • Radka Bekessová (Slovensko), lektorka
  • Elie Lusaku (D. R. Kongo), lektor a metodik
  • PhDr. Petra Vallin (Česko), metodička
logologo-1

Tyto stránky vznikly s finanční podporou Magistrátem Hlavního města Prahy se spolufinancováním Evropské Unie v roce 2018.
Reg.č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000060
Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

 

STRÁNKY JSOU OPTIMALIZOVANÉ PRO WEBOVÝ PROHLÍŽEČ GOOGLE CHROME.